E-Bülten Test

Post 3 of 8
E-Bülten Test

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR

Depolamaya uygun nitelikte olan ve standardize edilebilen tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin yetkili sınıflandırıcı olarak adlandırılan laboratuvarlarca belirlenmesinin ardından, modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını öngören ve Ülkemizde ilk olarak 2011 yılında faaliyete geçen lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor.

This article was written by Erden Group

Menu