Lisanslı Depoculuk Sistemi

Post 7 of 8
Lisanslı Depoculuk Sistemi

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR

Depolamaya uygun nitelikte olan ve standardize edilebilen tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin yetkili sınıflandırıcı olarak adlandırılan laboratuvarlarca belirlenmesinin ardından, modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını öngören ve Ülkemizde ilk olarak 2011 yılında faaliyete geçen lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor.

Bugüne kadar, toplam 8 adet lisanslı depo işletmesine Bakanlığımızca kuruluş izni verilmiş olup, bu işletmelerden 2 adedi lisans alarak faaliyetlerine başlamıştır. Lisans verilen 2 Şirketin Polatlı, Ahiboz, Lüleburgaz, Bandırma, Çorum, Ünye ve Düzce’de bulunan toplam 7 şubesinde lisanslı depoculuk faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu faaliyetler neticesinde, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar alanındaki lisanslı depoların kapasitesi 160 bin tona, fındık alanındaki lisanslı depoların kapasitesi 30 bin tona ve ülkemizdeki toplam lisanslı depo kapasitesi ise 190 bin tona ulaşmıştır.

Ayrıca, ürünleri analiz eden ve sınıflandıran yetkili sınıflandırıcıların sayısı 9’a, ürün analizlerine yapılan itirazları inceleyen ve görev alanındaki yetkili sınıflandırıcıların kalibrasyon, uygunluk, kontrol ve denetimini yürüten referans yetkili sınıflandırıcıların sayısı 3’e ve ürün ihtisas borsası faaliyete geçinceye kadar ürün senetlerinin alım satımı konusunda Bakanlığımızca yetkilendirilen ticaret borsası sayısı ise 7’ye ulaşmış durumdadır.

This article was written by erdengroup

Menu