Ürün Senetlerinin Elektronik Ortama Aktarılmasında Önemli Bir Aşamaya Gelindi

Post 8 of 8

ÜRÜN SENETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELİNDİ

Hisse senetlerinin elektronik ortamda saklanması ve kayden izlenmesi görevini yürüten Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., lisanslı depolarda depolanan tarım ürünlerini temsil eden ürün senetlerinin elektronik ortamda oluşturulmasını sağlamak ve elektronik ürün senetlerine bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri kayden izlemek üzere Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca 04/12/2012 tarihinde yetkilendirilmiştir.

Böylece, Ülkemizde hızla yaygınlaşmakta ve gelişmekte olan lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminde yeni bir döneme girilmiştir.

Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmaya başlanması ile birlikte Sistem kapsamındaki tarım ürünleri Ürün İhtisas Borsasında, bu Borsa kurulup faaliyete geçinceye kadar ise Bakanlığımızca yetkilendirilen ticaret borsalarında elektronik ortamda alınıp satılabilecek ve bu senetler elektronik ortamda teminat olarak gösterilerek Bankalardan kredi kullanılabilecektir.

This article was written by erdengroup

Menu