Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan firmalara tanınan; basitleştirilmiş usuller çerçevesinde gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır.

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’nce onaylanarak düzenlenen Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri, gümrük işlemlerinde yarattığı hız, kolaylık, azalan maliyetler ve kazandırdığı prestij ile dış ticaret faaliyeti gösteren şirketler için büyük önem taşımaktadır.

Erden Group olarak, 2013 yılı içerisinde danışmanlık hizmeti verdiğimiz 23 şirkete bu belgenin kazandırılmasını sağlamıştır.

Menu